பாடநெறி வகைகள் ஐத் தவிர்
site news ஐத் தவிர்

Site news

MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
இன்று வெளியான பரீட்சை முடிவுகள்
by MoodleAdmin BBM Online - Monday, 18 September 2017, 3:34 PM
 

1ம் வருடம் (1202,1203,1205)  Click Here

2ம் வருடம்(2202, 2204)  Click Here

3ம் வருடம் (3202)   Click Here

 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
நேரடிக்கலந்துரையாடல்
by MoodleAdmin BBM Online - Friday, 8 September 2017, 3:20 PM
 

1ம்  வருட மாணவர்களுக்கான நேரடிக்கலந்துரையாடல் MH1 மண்டபத்தில்
எதிர்வரும் 9,  16 , 17 திகதிகளிலும் 

2ம் வருட மாணவர்களுக்கான நேரடிக்கலந்துரையாடல் MH3 மண்டபத்தில்
எதிர்வரும் 9,  16  திகதிகளிலும்

3ம் வருட மாணவர்களுக்கான நேரடிக்கலந்துரையாடல் E-Lab இல்
எதிர்வரும்  10, 16 , 17 திகதிகளிலும்

யாழ் பல்கலைக்...

இத்தலைப்பின் மிகுதியையும் வாசிக்க
(216 வார்த்தைகள்)
 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
பரீட்சைக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன
by MoodleAdmin BBM Online - Friday, 8 September 2017, 12:23 PM
 

இணையவழி மூலமான வியாபார முகாமைத்துவமாணிப் பட்டப்படிப்பு பரீட்சை விண்ணப்பங்கள்

இணையவழி மூலமான வியாபார முகாமைத்துவமாணிப் பட்டப்படிப்பபின் 1ம் 2ம் 3ம் வருடங்களுக்கான 1ம் அரையாண்டுப்பரீட்சைகள் யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தில் எதிர்வரும் நவம்பர் மாதத்தில் நடாத்துவதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. (வவுனி...

இத்தலைப்பின் மிகுதியையும் வாசிக்க
(23 வார்த்தைகள்)
 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
இன்று வெளியாகிய பரீட்சை முடிவுகள் சில
by MoodleAdmin BBM Online - Thursday, 24 August 2017, 3:52 PM
 


இன்று வெளியாகிய பரீட்சை முடிவுகள் சில

2205 http://lms.jfn.ac.lk/bbm/mod/resource/view.php?id=3679
3201 http://lms.jfn.ac.lk/bbm/mod/resource/view.php?id=3680

 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
முக்கிய திகதிகள் மாணவர்கள் கவனத்திற்கு
by MoodleAdmin BBM Online - Friday, 18 August 2017, 11:55 AM
 

முக்கிய  திகதிகள் மாணவர்கள் கவனத்திற்கு