பாடநெறி வகைகள் ஐத் தவிர்
site news ஐத் தவிர்

Site news

MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
பரீட்சை அனுமதி அட்டை
by MoodleAdmin BBM Online - Thursday, 10 January 2019, 10:23 AM
 

வியாபார முகாமைத்துவமாணிக் கற்கைநெறி ( வெளிவாரி )

1. முதலாம் வருட முதலாம் அரையாண்டுப் பரீட்சை – 2017
2. இரண்டாம் வருட முதலாம் அரையாண்டுப் பரீட்சை – 2017
3. மூன்றாம் வருட முதலாம் அரையாண்டுப் பரீட்சை – 2017

மேற்படி பரீட்சைகளினை 19.01.2019 (சனிக்கிழமை) தொடக்கம் 16.02.2019
(சனிக்கிழமை) வரை யாழ்ப்பாண பல...

இத்தலைப்பின் மிகுதியையும் வாசிக்க
(19 வார்த்தைகள்)
 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
மாணவர்களுக்கான நேரடிக்கலந்துரையாடல்
by MoodleAdmin BBM Online - Sunday, 6 January 2019, 11:21 AM
 

  

3ம்  வருட மாணவர்களுக்கான கலந்துரையாடல் CH2 ல் நடைபெறும்

 

     

06.01.2019

9.00 AM - 11.00 AM

3104

Mrs.T.Sivaskaran

 

11.00AM – 1.00PM

3103

Mrs.T.Raveendran

 

 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
இன்று வெளியாகிய பரீட்சை முடிவுகள்
by MoodleAdmin BBM Online - Friday, 28 December 2018, 12:30 PM
 

இன்று வெளியாகிய பரீட்சை முடிவுகள்

  • 1ம்வருடம் BBM 1205
  • 2ம் வருடம்BBM  2205
  • 3ம்வருடம் BBM 3202 & 3204
 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
புதிய பிரிவுக்கான அனுமதி கோரப்பட்டுள்ளது
by MoodleAdmin BBM Online - Tuesday, 11 December 2018, 3:13 PM
 

திறந்த மற்றும் தொலைக்கல்வி நிலையம், யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம், இலங்கை இணையவழி மூலமான வியாபார முகாமைத்துவமாணி பட்டப்படிப்பு 
2017/2018 (வெளிவாரி) புதிய பிரிவுக்கான அனுமதி கோரப்பட்டுள்ளது Click Here

விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி 21.12.2018

மேலதிக விபரங்கள் 

இத்தலைப்பின் மிகுதியையும் வாசிக்க
(7 வார்த்தைகள்)
 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
பரீட்சைக்கான மேன்முறையீடு
by MoodleAdmin BBM Online - Tuesday, 11 December 2018, 3:11 PM
 

முன்னர் பரீட்சை எடுக்கத்தவறியவர்கள் மீள எடுக்கும்போது மருத்துவச்சான்றிதழுடன் கூடிய  மேன்முறையீடு அவசியம் அதனை சமர்ப்பிக்காதவர்கள் பரீட்சைக்கு விண்ணப்பித்தாலும் மேன்முறையீட்டை பரீட்சைக்கு முன்பதாக செய்து அனுமதி பெற்றிருக்கவேண்டும் . மேன்முறையீடு செய்யாதவர்கள் இந்த வார இறுதிக்குள்  (14.12.2018 )மேன...

இத்தலைப்பின் மிகுதியையும் வாசிக்க
(3 வார்த்தைகள்)