பாடநெறி வகைகள் ஐத் தவிர்
site news ஐத் தவிர்

Site news

MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
நேரடிக்கலந்துரையாடல் திகதிகள்
by MoodleAdmin BBM Online - Friday, 14 September 2018, 9:44 AM
 

1ம் 2ம் 3ம் வருட மாணவர்களுக்காக நேரடிக்கலந்துரையாடல் திகதிகள்மற்றும் நேர அட்டவணை

Interaction with Students – 1st Year 1st Semester BBM Degree Programme

 Venue: MH1 - Faculty of Management Studies and Commerce

Date

Time

Course

Lecturer

15.09.2018

9.00 AM - 11.00 AM

...
இத்தலைப்பின் மிகுதியையும் வாசிக்க
(193 வார்த்தைகள்)
 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
Tentative Shedule for 2018
by MoodleAdmin BBM Online - Monday, 10 September 2018, 10:31 AM
 

உத்தேச கல்விநடவடிக்கை திகதிகள் 

Click Here

 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
இன்று வெளியான பரீட்சை முடிவுகள்
by MoodleAdmin BBM Online - Thursday, 6 September 2018, 3:26 PM
 

இன்று(06-09-2018)  வெளியான பரீட்சை முடிவுகள்

2ம் வருடம் BBM 2203  BBM 2104

3ம்வருடம் BBM  3103 

 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
2ம் 3ம் வருடங்களுக்கான கல்வி நடவடிக்கைககள்
by MoodleAdmin BBM Online - Monday, 3 September 2018, 3:22 PM
 

2ம் 3ம் வருடங்களுக்கான 1ம் அரையாண்டு கல்வி நடவடிக்கைககள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. உள்நுழைவு செய்யாதவர்கள் உடனடியாக உங்கள் அடுத்த பகுதிக்கட்டணங்களை  செலுத்தி உள்நுழைவை உறுதிப்படுத்துமாறு வேண்டப்படுகின்றீர்கள்

 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
Master of Business of Administration
by MoodleAdmin BBM Online - Tuesday, 28 August 2018, 9:55 AM
 

Application Called for Master of Business of Administration . for more information Call to 021  221 6394 /021 222 3610 Click Here to view as large