பாடநெறி வகைகள் ஐத் தவிர்
site news ஐத் தவிர்

Site news

MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
இன்று வெளியாகிய பரீட்சை முடிவுகள் BBM3103
by MoodleAdmin BBM Online - Tuesday, 20 June 2017, 9:55 AM
 

இன்று வெளியாகிய 3ம் வருட பரீட்சை முடிவுகள் BBM3103

 

 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
புதிய அணி மாணவர்களுக்கானது
by MoodleAdmin BBM Online - Wednesday, 14 June 2017, 4:51 AM
 

புதிதாக உள்வாங்கப்பட்டுள்ள அணி மாணவர்களுக்கான பயிற்சிப்பட்டறை  எதிர்வரும் 17ம் திகதி 18 ம்திகதிகளில் காலை 9- 12  வரை யாழ் பல்கலைக்கழக கணினி ஆய்வுகூடத்தில் நடைபெறும்.  ஏதாவது ஒருநாளில்  கலந்து தங்களுக்குரிய உள்நுழைவுக்குரிய தகவல்களை பெற்றுசெல்லுமாறு வேண்டப்படுகின்றனர் மாணவர்களின் நரன்கருதியே 2 நாட...

இத்தலைப்பின் மிகுதியையும் வாசிக்க
(114 வார்த்தைகள்)
 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
முக்கிய அறிவித்தல்
by MoodleAdmin BBM Online - Monday, 12 June 2017, 5:07 AM
 

மாணவர்கள் கற்கை நெறி தொடர்பிலான தொழில்நுட்பம் உள்நுழைவு தவிர்ந்த  சந்தேகங்கள்  முறைப்பாடுகள் வேண்டுகோள்கள் அனைத்தையும் இணைப்ளபாளருடைய மின்னஞ்சல் முகவரியான coodinatorbbm@gmail.com என்ற முகவரிக்கு அனுப்பி தீர்வுகளை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு வேண்டப்படுகின்றீர்கள்

-இணைப்பாளர்
Dr.(Mrs) Y. Rathiranee

இத்தலைப்பின் மிகுதியையும் வாசிக்க
(7 வார்த்தைகள்)
 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
மாணவர்களுக்கான முதலாவது கலந்துரையாடல்
by MoodleAdmin BBM Online - Tuesday, 6 June 2017, 10:13 AM
 

 2ம் 3ம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கான முதலாவது கலந்துரையாடல் திகதிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன

2ம் ஆண்டு 1ம் அரையாண்டு

Date

Time

Course

Lecturer

17.06.2017

9.00 AM - 11.00 AM

2101

Mr.S.Balaputhiran

 

11.00  AM - 1.00 PM

2102

Dr.N.Kengatharan

 

...
இத்தலைப்பின் மிகுதியையும் வாசிக்க
(117 வார்த்தைகள்)
 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
புதிய அரையாண்டுக்கான கற்றல் செயற்பாடுகள்
by MoodleAdmin BBM Online - Friday, 19 May 2017, 9:28 AM
 

1 ம் 2ம் ஆண்டு பரீட்சைகளுக்கு தோற்றிய மாணவர்களுக்கான அடுத்த ஆண்டுகளுக்கான கற்றல் செயற்பாடுகள் ஜூன்  19  தொடங்க உள்ளதால் மாணவர்கள் தமது அடுத்த பகுதிக்கட்டணங்களை ஜூன்  15 இற்கு முன்பாக  செலுத்தி பதிவை உறுதி செய்துகொள்ளுமாறு வேண்டப்படுகின்றீர்கள் . கட்டணம் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பின்னரே உங்கள் கற்கைநெற...

இத்தலைப்பின் மிகுதியையும் வாசிக்க
(11 வார்த்தைகள்)