பாடநெறி வகைகள் ஐத் தவிர்
site news ஐத் தவிர்

Site news

MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
நேரடி கலந்துரையாடல்
by MoodleAdmin BBM Online - Friday, 9 November 2018, 1:13 PM
 

2ம் வருட மாணவர்களுக்கான நேரடிக்கலந்துரையாடல் வருகின்ற நவம்பர்  3,4,10,11 ,18 ஆகிய திகதிகளில் நடைபேறும். Venue: CH3

 

...

Date

Time

Course

Lecturer

03.11.2018

9.00 AM - 1.00 PM

2104

Mr.K.K.Arulvel

 

2.00PM – 4.00PM

2103

Prof.B.Nimalathasan

இத்தலைப்பின் மிகுதியையும் வாசிக்க
(83 வார்த்தைகள்)
 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
புதிய பிரிவுக்கான அனுமதி கோரப்பட்டுள்ளது
by MoodleAdmin BBM Online - Thursday, 8 November 2018, 2:39 PM
 

திறந்த மற்றும் தொலைக்கல்வி நிலையம், யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம், இலங்கை இணையவழி மூலமான வியாபார முகாமைத்துவமாணி பட்டப்படிப்பு 
2017/2018 (வெளிவாரி) புதிய பிரிவுக்கான அனுமதி கோரப்பட்டுள்ளது Click Here

விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி 07.12.2018

 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
இன்று வெளியாகிய பரீட்சை முடிவுகள்
by MoodleAdmin BBM Online - Tuesday, 30 October 2018, 12:21 PM
 

இன்று வெளியாகிய பரீட்சை முடிவுகள்

  1. BBM3203
  2. BBM2103
 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
Tentative Shedule for 2018
by MoodleAdmin BBM Online - Monday, 10 September 2018, 10:31 AM
 

உத்தேச கல்விநடவடிக்கை திகதிகள் 

Click Here

 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
இன்று வெளியான பரீட்சை முடிவுகள்
by MoodleAdmin BBM Online - Thursday, 6 September 2018, 3:26 PM
 

இன்று(06-09-2018)  வெளியான பரீட்சை முடிவுகள்

2ம் வருடம் BBM 2203  BBM 2104

3ம்வருடம் BBM  3103