பாடநெறி வகைகள் ஐத் தவிர்
site news ஐத் தவிர்

Site news

MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
பரீட்சை பெறுபேறு BBM 1204
by MoodleAdmin BBM Online - Thursday, 16 November 2017, 10:00 PM
 

இன்று வெளியாகிய BBM 1204 பரீட்சை பெறுபேறு Click Here

 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
பரீட்சை அனுமதி அட்டை
by MoodleAdmin BBM Online - Tuesday, 7 November 2017, 3:43 PM
 

1ம் 2ம் 3ம் வருட பரீட்சைகளுக்கு விண்ணப்பித்த மாணவர்களுக்கான பரீட்சை அனுமதி அட்டைகள் நாளை (8.11.2017) முதல் வெளிவாரிப்பிரிவில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். தாமதிக்காமல் அலுவலக நேரத்தில் அனுமதி அட்டைகளை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு கேட்கப்பட்டுள்ளது. மேலதிக தகவல்களுக்கு 021 2223612 

இத்தலைப்பின் மிகுதியையும் வாசிக்க
(8 வார்த்தைகள்)
 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
பரீட்சை நேர அட்டவணை
by MoodleAdmin BBM Online - Monday, 6 November 2017, 10:02 AM
 

1ம் ஆண்டு 

2ம் ஆண்டு

3ம் ஆண்டு

பரீட்சைகள் திட்டமிட்டபடி நடைபெறும்

 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
இன்று வெளியாகிய பரீட்சை முடிவுகள்
by MoodleAdmin BBM Online - Tuesday, 24 October 2017, 5:55 AM
 

2ம் வருடம் BBM2201

3ம் வருடம் BBM3203

1ம் வருடம் BBM1201

 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
நேரடிக்கலந்துரையாடல்
by MoodleAdmin BBM Online - Thursday, 19 October 2017, 10:31 AM
 

1ம் 2ம் 3ம் வருட மாணவர்களுக்கான நேரடிக்கலந்துரையாடல் எதிர்வரும் 21,22 மற்றும் 28,29ம்திகதிகளில் நடைபெறும் நேர அட்டவணை வருமாறு

Interaction with Students – 1st Year 1st Semester BBM Degree Programme

...

Date

Time

Course

Lecturer

21.10.2017

9.00 AM - 11.00 AM

1101

இத்தலைப்பின் மிகுதியையும் வாசிக்க
(328 வார்த்தைகள்)