பாடநெறி வகைகள் ஐத் தவிர்
site news ஐத் தவிர்

Site news

MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
நேரடி கலந்துரையாடல் நேர அட்டவணை
by MoodleAdmin BBM Online - Thursday, 24 May 2018, 12:09 PM
 

 இரண்டாம்  வருட மாணவர்களுக்கான நேரடிக்கலந்துரையாடல்  ஒழுங்குசெய்யப்பட்டுள்ளது  அனைத்து மாணவர்களும் தவறாது கலந்துகொள்ளுமாறு வேண்டப்படுகின்றீர்கள் - இணைப்பாளர்

Interaction with Students – 2nd  Year 2nd  Semester BBM Degree Programme

Venue: Elab

 

...

Date

Time

Course

Lecturer

இத்தலைப்பின் மிகுதியையும் வாசிக்க
(29 வார்த்தைகள்)
 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
இன்று வெளியாகிய பரீட்சை முடிவுகள்
by MoodleAdmin BBM Online - Monday, 21 May 2018, 4:06 PM
 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
பரீட்சை நேர அட்டவணை
by MoodleAdmin BBM Online - Wednesday, 9 May 2018, 4:11 PM
 

1ம் 2ம் 3ம் வருட 2ம் அரையாண்டு பரீட்சைகளுக்கான  நேர அட்டவணை வெளியாகியுள்ள
து.   இங்கே 

 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
பரீட்சைக்கான விண்ணப்பம் கோரல்
by MoodleAdmin BBM Online - Thursday, 3 May 2018, 10:03 AM
 

 

விண்ணப்ப படிவங்கள்

மீள் பரீட்சார்திகள் பணம் செலுத்துவதற்கான  படிவம்

ஒவ்வொரு ஆண்டுக்கும் அதற்குரிய விண்ணப்பத்தை பயன்படுத்தவும். மாணவர் அடையாள அட்டையில் உள்ளவாறு பதிவிலக்கம் மற்றும் தகவல்கள் வழங்கப்படவேண்டும். பிழையாக வழங்கப்படின் நிராகரிக்கப்படும்.

பரீட்...

இத்தலைப்பின் மிகுதியையும் வாசிக்க
(17 வார்த்தைகள்)
 
MoodleAdmin BBM Online இன் படம்
Colombo Stock Exchange workshops and Seminar
by MoodleAdmin BBM Online - Tuesday, 24 April 2018, 3:52 PM